Ανέβα στο παραμύθι να πάμε ταξίδι


Ανέβα στο παραμύθι να πάμε ταξίδι

εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης, 
με όχημα το παραμύθι!

για παιδιά από 4ων έως 8 ετών

τις Κυριακές του Μάρτη 12:00 - 13:30


συντονίζει η Πηνελόπη Φλουρή


Μέσα από την αφήγηση ενός διαφορετικού παραμυθιού κάθε φορά, μαθαίνουμε με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο, για τις κοινωνικές και ηθικές αξίες, τους φόβους, τα προβλήματα, μα και το θαύμα της ζωής. 
Παράλληλα με την αφήγηση, παίζουμε, ζωγραφίζουμε, ζωντανεύουμε, κατασκευάζουμε και τραγουδάμε το παραμύθι!